Skip available courses

Available courses

IT - czym jest technologia informacyjna?

Znajomość zbiorów liczbowych i ich własności 

Podstawowe własności funkcji kwadratowej na poziomie drugiej klasy liceum/technikum.

Umiejętność wykorzystywania obliczeń procentowych w życiu codziennym. 

Zna zwierzęta i rośliny żyjące na łące.

Podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Poznanie możliwości bezpiecznego i zdrowego spędzania czasu podczas zabaw zimowych.

Podstawowe zasady gry w piłkę nożną.